วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

(1)
สำหรับผู้ที่เลือกดาวน์โหลด 2003 ซึ่งขนาดไฟล์เกินกว่า 20 MB จะพบข้อความดังนี้ ขออภัย เราไม่สามารถสแกนหาไวรัสในไฟล์นี้ ไฟล์มีขนาดเกินขนาดสูงสุดที่เราสามารถสแกน ดาวน์โหลดต่อไป (Sorry, we are unable to scan this file for viruses. The file exceeds the maximum size that we scan. Download anyway)
ให้คลิกที่ ดาวน์โหลดต่อไป (Download anyway) แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)
(2)
PowerPoint Presentation ทุกไฟล์ เมื่อเปิดใช้งานจะมี Windows ปรากฏขึ้นมา
read only 1 read only 2
ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน (Password) ให้ Click ที่ “อ่านอย่างเดียว (Read Only)”
ดูวิดีโอ >> การเปิดไฟล์ PowerPoint Presentation
(3)
วิธีการนำไฟล์ที่ดาวน์โหลด (เป็นไฟล์ทีบีบอัดไว้) ไปใช้
เอาเมาส์ไปชี้ที่ไฟล์นั้น แล้วคลิกเมาส์ด้านขวา แล้วเลือกคลิกที่ แตกไฟล์ที่นี่ ( Extract Here) ถ้าใช้ WinZip เลือก Extract to here จะได้โฟลเดอร์ชื่อเดียวกับไฟล์บีบอัด
ดูวิดีโอ >> การนำเอาไฟล์ที่บีบอัดไว้ด้วย WinRar หรือ WinZip หรือ 7-Zip ไปใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น