วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บัญชีบริหาร - PowerPoint ชุดเดิม

Thailand Account

Upload files ใหม่เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 (ครั้งก่อน 28 เมษายน 2556)

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 แต่ละ version จะมี 32 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 - 12 จำนวน 31 ไฟล์ (MA01, ......, MA12) และ แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 1 ไฟล์ (MA Concept of Present Value)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง (ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป)

สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010, 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์
ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special - Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป ท่านที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือก download 2016
ท่านที่ติดตั้ง PowerPoint ของ Microsoft ไว้แล้วแต่ยังมิได้เคยเปิดไฟล์ PowerPoint เลย เมื่อเปิดไฟล์ในขณะที่เปิดใช้ internet หน้าจอของท่านจะมีข้อความขึ้น ประมาณว่า “ รอสักครู่ กำลังดาวน์โหลดฟอนท์ที่หายไป ” เปิดไฟล์ครั้งต่อไปไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ internet


เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 1 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 2 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 4 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 4 หัวข้อเสริมสำหรับบัญชีต้นทุน New
1) ระบบต้นทุนงานสั่งทำ - การบันทึกบัญชี 2003 2007 2010 2013 2016
2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต - รายงานต้นทุนการผลิต 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 6 งบประมาณ 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 6 งบประมาณ (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1 (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2 (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่ 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่ (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
หัวข้อเสริม - สำหรับบัญชีบริหาร และ บัญชีต้นทุน
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 2003 2007 2010 2013 2016
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน (pdf)

บทที่ 10 v1 เรียงหัวข้อต่างจากหนังสือ ส่วน v2 เรียงหัวข้อตามหนังสือ ซึ่งทีมงานของ ThailandAccount
มีความเห็นว่า การลำดับหัวข้อตาม v1 จะทำให้นิสิตนักศึกษาทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บัญชีขั้นต้น - PowerPoint ชุดเดิม (font size 28)

Thailand Account

Upload files เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 (ครั้งก่อน 26 มกราคม 2559) 
จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ  2003 ,  2007 ,  2010 ,  2013 ,  2016 แต่ละ version จะมี 33 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 24 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4) และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง
(ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >>> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป) สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010, 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก >>> 2003 หรือ 2007 หรือ 2010 หรือ 2013 หรือ 2016 แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์ 30 , 11 , 11 , 9 , 9 MB ตามลำดับ

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ  >>  คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์  >>  คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PDF Presentation บัญชีขั้นต้น
การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบนมือถือและแท็บเล็ต พบปัญหามากมายหลายประการ เมื่อตอนต้นเดือนนี้ (เมษายน 59) ได้แจ้งข่าวไว้ว่า จะแปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อให้ท่านสามารถเรียนบัญชีบนมือถือและแท็บเล็ตได้ ตอนนี้ได้จัดทำเสร็จแล้ว  >>  คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special - Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด  >> คลิกที่นี่

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 วงจรการบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย  2003   2007   2010   2013   2016

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบจำนวนครั้งของการ Download ไฟล์ PPT 2003 - 2016

สถิติประจำปี 2016 ของบล็อกนี้ที่ทาง wordpress ได้รวบรวมไว้ ไฟล์ PowerPoint ถูก Download ไปใช้ ปรากฏว่า version 2003 มีผู้ Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010 และ 2013 หรือว่า ความนิยม version 2003 ยังมีสูงอยู่เฉพาะในหมู่นักบัญชี !!!!!


Download ไฟล์เป็นบางบท
PPT
บัญชีขั้นต้น
บัญชีบริหาร
รวม (ครั้ง)
2003
262
290
552
2007
159
175
334
2010
141
138
279
2013
167
302
469
2016
942
1,051
1,993

 
Download ไฟล์รวมทุกบท
PPT
บัญชีขั้นต้น
บัญชีบริหาร
รวม (ครั้ง)
2003
63
47
110
2007
26
28
54
2010
31
43
74
2013
25
34
59
2016
60
110
170

สำหรับตัวผม version 2003 ถือว่าจำเป็นมากเพราะว่ามีความสามารถหลายอย่างที่ไม่มีใน version 2007 - 2016 ในความเห็นของผม 2007 เป็น version ที่แย่ที่สุด

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

Protected View

หมายเหตุ การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบใต้ menu bar ดังนี้

en

th

ข้อความเตือนนี้จะปรากฎขึ้นสำหรับท่านที่ใช้ Microsoft Office เวอร์ชันตั้งแต่ 2010 ขึ้นไป ถ้าท่านคลิกที่ เปิดใช้งานการแก้ไข (Enable Editing) จะมีวินโดว์ขึ้นมาดังภาพด้านล่าง

read only 1 read only 2

เพื่อให้เลือกว่า จะใส่รหัสผ่านเพื่อแก้ไข หรือ เปิดแบบอ่านอย่างเดียว (enter password to modify, or open read only) ส่วนเวอร์ชันต่ำกว่า 2010 ลงมาจะมีวินโดว์ขึ้นมาเลย

เป็นการแนะนำการใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยด้วยการ เปิดไฟล์ในมุมมองนี้ (Protected View มุมมองที่ได้รับการป้องกัน) หรือในมุมมอง อ่านอย่างเดียวนั่นเอง (read only) นั่นคือ ให้ท่านคลิกที่ slide show ตามภาพด้านล่าง


ถ้าท่านรู้สึกรำคาญกับข้อความนี้ซึ่งจะขึ้นทุกครั้งที่เปิดไฟล์ ไม่อยากให้มีข้อความเตือนขึ้น ให้ท่านปฏิบัติดังนี้
คลิกที่ ข้อความเตือน > คลิกที่ การตั้งค่ามุมมองที่ได้รับการป้องกัน > ยกเลิก เปิดใช้งานมุมมองที่ได้รับการป้องกันสำหรับไฟล์ที่มาจากอินเตอร์เน็ต ด้วยการติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออก แล้วคลิก ตกลง


PDF บัญชีขั้นต้น

Thailand Account

การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบนมือถือและแท็บเล็ต พบปัญหามากมายหลายประการ จึงได้แปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อให้ท่านสามารถเรียนบัญชีบนมือถือและแท็บเล็ตได้ มีหลายแอปที่สามารถเลือกใช้เพื่อเปิดไฟล์ PDF ผมขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้ WPS Office เพราะแสดงผลออกมาได้ดีพอๆกับการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ (PDF ทุกไฟล์ได้รับการออกแบบให้แสดงผลออกมาเมื่อมีการนำเสนอ ใกล้เคียงกับการนำเสนอด้วย PowerPoint ก็คือ ดูแล้วคล้ายกับมีการเคลื่อนไหวบนสไลด์ การออกแบบในลักษณะนี้จะทำให้แต่ละไฟล์มีจำนวนสไลด์แยะมาก) สำหรับ Adobe Acrobat Reader แสดงผลออกมาไม่ดี ดูแล้วอาจสับสน ไม่แนะนำให้เลือกใช้ (ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์เหล่านี้ด้วย Adobe Acrobat Reader จะแสดงผลออกมาแทบไม่ต่างจากการใช้แท็บเล็ตแล้วเปิดไฟล์ด้วย WPS Office พูดง่ายๆ คนละเรื่องกับที่แสดงผลในแท็บเล็ตเลย)
ดูวิดีโอ >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS

ดาวน์โหลดไฟล์ทุกบท (ขนาดไฟล์ 8 MB) คลิก   >>>   PDF

เลือกดาวน์โหลดไฟล์เป็นบางบท
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี   PDF
บทที่ 2 งบการเงิน   PDF
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ   PDF
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี   PDF
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ   PDF
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน   PDF
บทที่ 5 วงจรการบัญชี   PDF
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า   PDF
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual   PDF
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ   PDF
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย   PDF
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ   PDF
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม   PDF
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า   PDF
บทที่ 8 ระบบบัญชี   PDF
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย   PDF
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   PDF
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน   PDF
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง   PDF
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด   เร็วๆนี้
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้   เร็วๆนี้
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว   เร็วๆนี้
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์   เร็วๆนี้
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย   เร็วๆนี้

ต้องขออภัยที่ไม่ได้จัดทำหัวข้อเสริม เนื่องปัจจุบันมือถือและแท็บเล็ตสามารถติดตั้ง PowerPoint ของ Microsoft ได้ฟรีผ่าน Google Play การนำเสนอที่ออกมาบนมือถือและแท็บเล็ตแทบไม่ต่างจากการให้คอมพิวเตอร์ ไม่มีปัญหาเรื่อง font อีกด้วย ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint