ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ

เมื่อนำไปเปิดใช้ บางครั้งจะพบปัญหาเรื่องตัวเลขใหญ่มากจนล้นกล่องข้อความ แล้วไปทับซ้อนกับบรรทัดถัดไป (มักจะเป็นตัวเลขของฟอนท์ Time New Roman ซึ่งไม่ได้เลือกใช้ตอนจัดทำ แต่จะแทรกเข้ามาแทนฟอนท์ Cordia ที่เลือกใช้) ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อนำเอาไฟล์ PowerPoint เวอร์ชั่น 2003 ไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม PowerPoint เวอร์ชั่น 2007 หรือ 2010 หรือ 2013 แม้จะเลือกบันทึกแบบ embed fonts in the file (ขนาดไฟล์จะโตขึ้นเกือบเท่าตัว) แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องฟอนท์ที่อาจจะ เกิดขึ้น ผมจึงได้จัดทำไว้ 5 เวอร์ชั่น ฉะนั้นควรเลือกใช้ให้ตรงกับเวอร์ชั่นที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง (แม้ว่าเครื่องติดตั้งเวอร์ชั่น 2007 ไว้ สามารถจะเปิดไฟล์เวอร์ชั่น 2010 , 2013 , 2016 ได้ หรือ เครื่องติดตั้งเวอร์ชั่น 2010 ไว้สามารถจะเปิดไฟล์เวอร์ชั่น 2007 , 2003 ได้ก็ตาม)

PowerPoint จัดทำขึ้นครั้งแรกด้วยเวอร์ชั่น 2003 ต่อมาเมื่อมีเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นออกมาให้ใช้ จึงได้แปลงเวอร์ชั่น 2003 เป็น 2007, 2010 , 2013 และ 2016 ตามลำดับ กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านลงโปรแกรม PowerPoint ไว้มากกว่า 1 เวอร์ชั่น ควรหลีกเลี่ยงการเปิดด้วยเวอร์ชั่น 2007 เพราะการเคลื่อนไหวของข้อความหรือตัวอักษรในบางจุด (ในบางสไลด์) ไม่ค่อยราบเรียบ เคลื่อนไหวกระดุก เคลื่อนไหวอืด (บางครั้ง หลังจากคลิกแล้ว กว่าข้อความจะปรากฏอาจใช้เวลาถึง 3-5 วินาที) ท่านที่เคยดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 2007 ไปแล้ว (ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2556) อาจเห็นถึงปัญหาดังที่กล่าวผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผมได้แก้ไขปัญหาของเวอร์ชั่น 2007 ไปแล้ว แต่ความราบเรียบของการเคลื่อนไหวที่ปรากฏออกมา ยังด้อยกว่าการเปิดด้วยเวอร์ชั่น 2003 หรือ 2010 หรือ 2013 และไม่มั่นใจว่าหลังจากแก้ไขแล้วปัญหาดังกล่าวจะหวลกลับมาเป็นเช่นเดิมอีก หรือไม่


ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบล่าสุด 
PPT 2007, 2010, 2013 vs PPT 2016 
ภาพแรก > ไฟล์สร้างจาก PPT 2010 แล้วเปิดไฟล์ด้วย PPT 2007, 2010, 2013
ภาพที่สอง > เป็นไฟล์เดียวกัน แต่เปิดไฟล์ด้วย PPT 2016 ซึ่งเมื่อนำเสนอเต็มจอจะมองไม่เห็นสองบรรทัดสุดท้าย


PPT 2007, 2010, 2013 vs PPT 2016 
ภาพแรก > ไฟล์สร้างจาก PPT 2013 แล้วเปิดไฟล์ด้วย PPT 2007, 2010, 2013
ภาพที่สอง > เป็นไฟล์เดียวกัน แต่เปิดไฟล์ด้วย PPT 2016

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อหาหนังสือการบัญชีบริหาร

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหนังสือการบัญชีขั้นต้น