วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

Protected View

หมายเหตุ การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบใต้ menu bar ดังนี้

en

th

ข้อความเตือนนี้จะปรากฎขึ้นสำหรับท่านที่ใช้ Microsoft Office เวอร์ชันตั้งแต่ 2010 ขึ้นไป (ไม่ว่าไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว หรือว่าจะเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ก็ตาม) ถ้าท่านคลิกที่ เปิดใช้งานการแก้ไข (Enable Editing) ถ้าเป็นไฟล์ที่ให้อ่านอย่างเดียว อย่างเช่นไฟล์ของ ThailandAccount ที่ให้ท่านดาวน์โหลด จะมีวินโดว์ขึ้นมาดังภาพด้านล่าง (ถ้าเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้จะไม่มีภาพด้านล่างปรากฏขึ้น)

read only 1 read only 2

เพื่อให้เลือกว่า จะใส่รหัสผ่านเพื่อแก้ไข หรือ เปิดแบบอ่านอย่างเดียว (enter password to modify, or open read only) ส่วนเวอร์ชันต่ำกว่า 2010 ลงมาจะมีวินโดว์ขึ้นมาเลย

เป็นการแนะนำการใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยด้วยการ เปิดไฟล์ในมุมมองนี้ (Protected View มุมมองที่ได้รับการป้องกัน) หรือในมุมมอง อ่านอย่างเดียวนั่นเอง (read only) นั่นคือ ให้ท่านคลิกที่ slide show ตามภาพด้านล่าง


ถ้าท่านรู้สึกรำคาญกับข้อความนี้ซึ่งจะขึ้นทุกครั้งที่เปิดไฟล์ ไม่อยากให้มีข้อความเตือนขึ้น ให้ท่านปฏิบัติดังนี้
คลิกที่ ข้อความเตือน > คลิกที่ การตั้งค่ามุมมองที่ได้รับการป้องกัน > ยกเลิก เปิดใช้งานมุมมองที่ได้รับการป้องกันสำหรับไฟล์ที่มาจากอินเตอร์เน็ต ด้วยการติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออก แล้วคลิก ตกลง


1 ความคิดเห็น: