ชื่อไฟล์และความหมาย - บัญชีบริหาร

 ไฟล์  ความหมาย
 MA01  บทที่ 1 การบัญชีบริหาร : บทนำ
 MA02  บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
 MA03  บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (CVP)
 MA04  บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม 
 MA04a1  บทที่ 4 ภาคผนวก 1 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก 
 MA04a2  บทที่ 4 ภาคผนวก 2 ต้นทุนช่วงการผลิต
 MA05  บทที่ 5 ต้นทุนกิจกรรม Activity-Based Costing (ABC)
 MA06  บทที่ 6 งบประมาณ 
 MA07  บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
 MA08  บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
 MA09  บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน 
 MA10  บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ 
 MA11  บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน 
 MA11a  บทที่ 11 ภาคผนวก: แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 
 MA12  บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่
 CA1  บีญชีต้นทุน การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
 CA2  บีญชีต้นทุน ต้นทุนช่วงการผลิต
 CA3  บีญชีต้นทุน ของเสีย ของที่นำมาปรับปรุงใหม่ เศษซาก
 CA4  บีญชีต้นทุน Recording Standard Costs and Variances
 CA5  บีญชีต้นทุน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อหาหนังสือการบัญชีบริหาร

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหนังสือการบัญชีขั้นต้น